Căn hộ

RC.RS7SA01
Bán 2.500.000.000
1+   1   52,95 m2   TB Richstar Tân Phú
Tầng 13-17 RS7 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
RC.RS6SO06
Bán 2.850.000.000
2   2   65,09m2   ĐN Richstar Tân Phú
Tầng 13-18 RS6 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
HKTG.ASV02
Bán 3.300.000.000
4   3   149.84m2   Đ Hoàng Kim Thế Gia Bình Tân
Penhouse T19-22 Block A 31 Trương Phước Phan, Bình Tân
HKTG.AES04
Bán 3.350.000.000
4   4   145,10m2   T Hoàng Kim Thế Gia Bình Tân
Penhouse T19-22 Block A 31 Trương Phước Phan, Bình Tân
RC.RS7SM10
Bán 2.650.000.000
1+   1   52,95 m2   TN Richstar Tân Phú
Tầng 18-22 RS7 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
RC.RS4SS12
Bán 2.950.000.000
2   2   65.09m2   Đ Richstar Tân Phú
Tầng 8-12 RS4 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
RC.RS7SA04
Bán 3.720.000.000
3   2   90,81m2   Đ Richstar Tân Phú
Tầng 13-17 RS7 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
RC.RS6SO13
Bán 3.500.000.000
3   2   83,76m2   TN Richstar Tân Phú
Tầng 13-17 RS6 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
RC.RS5SA01
Bán 2.450.000.000
1+   1   52.95m2   TB Richstar Tân Phú
Tầng 13-18 RS5 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
HKTG.ANE12
Thuê 8.000.000
3   2   81.40   N Hoàng Kim Thế Gia Bình Tân
Tầng 2-7 Block A 31 Trương Phước Phan, Bình Tân
HKTG.ASA12
Bán 2.450.000.000
3   2   81,4m2   N Hoàng Kim Thế Gia Bình Tân
Tầng 13-17 Block A 31 Trương Phước Phan, Bình Tân
HDCG.J2SM09
Bán 4.200.000.000
1+   1   52,91m2   TB Hado Centrosa Quận 10
Tầng 18-22 J2 200 Đường 3/2, P.12, Q.10
HDCG.I4EA10
Bán 4.800.000.000
1+   1   60.13m2   ĐN Hado Centrosa Quận 10
Tầng 23-27 I4 200 Đường 3/2, P.12, Q.10
KD.DEC02
Bán 4.650.000.000
1+   1   60.83m2   ĐB Richstar Tân Phú
Tầng 23-27 Block D 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
RC.RS5ES04
Bán 3.350.000.000
3   2   83,76m2   TN Richstar Tân Phú
Tầng 18-22 RS5 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
HDCG.I2SN01
Thuê 25.000.000
3   2   138m2   ĐN Hado Centrosa Quận 10
Tầng 5-12 I2 200 Đường 3/2, P.12, Q.10
KD.MEH10
Bán 6.300.000.000
2   2   78,17m2   TB Kingdom 101 Quận 10
Tầng 23-27 Block M 334 Tô Hiến Thành, Q10
RC.RS6SO07
Bán 3.200.000.000
2   2   65,09m2   ĐN Richstar Tân Phú
Tầng 13-17 RS6 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
HDCG.I4SM12A
Bán 5.800.000.000
2   2   87,24m2   ĐN Hado Centrosa Quận 10
Tầng 18-22 I4 200 Đường 3/2, P.12, Q.10
RC.RS3ES09
Bán 3.120.000.000
2   2   65,09m2   T Richstar Tân Phú
Tầng 18-22 RS3 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
1 2 3 4