Tất cả   Bán   Thuê

RC.RS7SA01
Bán 2.500.000.000
1+   1   52,95 m2   TB Richstar Tân Phú
Tầng 13-17 RS7 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
RC.RS6SO06
Bán 2.850.000.000
2   2   65,09m2   ĐN Richstar Tân Phú
Tầng 13-18 RS6 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
HKTG.ASV02
Bán 3.300.000.000
4   3   149.84m2   Đ Hoàng Kim Thế Gia Bình Tân
Penhouse T19-22 Block A 31 Trương Phước Phan, Bình Tân
HKTG.AES04
Bán 3.350.000.000
4   4   145,10m2   T Hoàng Kim Thế Gia Bình Tân
Penhouse T19-22 Block A 31 Trương Phước Phan, Bình Tân
RC.RS7SM10
Bán 2.650.000.000
1+   1   52,95 m2   TN Richstar Tân Phú
Tầng 18-22 RS7 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
RC.RS4SS12
Bán 2.950.000.000
2   2   65.09m2   Đ Richstar Tân Phú
Tầng 8-12 RS4 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
RC.RS7SA04
Bán 3.720.000.000
3   2   90,81m2   Đ Richstar Tân Phú
Tầng 13-17 RS7 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
RC.RS6SO13
Bán 3.500.000.000
3   2   83,76m2   TN Richstar Tân Phú
Tầng 13-17 RS6 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
RC.RS5SA01
Bán 2.450.000.000
1+   1   52.95m2   TB Richstar Tân Phú
Tầng 13-18 RS5 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
HKTG.ANE12
Thuê 8.000.000
3   2   81.40   N Hoàng Kim Thế Gia Bình Tân
Tầng 2-7 Block A 31 Trương Phước Phan, Bình Tân
HKTG.ASA12
Bán 2.450.000.000
3   2   81,4m2   N Hoàng Kim Thế Gia Bình Tân
Tầng 13-17 Block A 31 Trương Phước Phan, Bình Tân
HDCG.J2SM09
Bán 4.200.000.000
1+   1   52,91m2   TB Hado Centrosa Quận 10
Tầng 18-22 J2 200 Đường 3/2, P.12, Q.10
« 1 2 3 4 5 »
Dự án bất động sản

Xem tất cả >>