Tất cả   Bán   Thuê

HDCG.I4EA10
Bán 4.800.000.000
1+   1   60.13m2   ĐN Hado Centrosa Quận 10
Tầng 23-27 I4 200 Đường 3/2, P.12, Q.10
KD.DEC02
Bán 4.650.000.000
1+   1   60.83m2   ĐB Richstar Tân Phú
Tầng 23-27 Block D 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
RC.RS5ES04
Bán 3.350.000.000
3   2   83,76m2   TN Richstar Tân Phú
Tầng 18-22 RS5 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
HDCG.I2SN01
Thuê 25.000.000
3   2   138m2   ĐN Hado Centrosa Quận 10
Tầng 5-12 I2 200 Đường 3/2, P.12, Q.10
KD.MEH10
Bán 6.300.000.000
2   2   78,17m2   TB Kingdom 101 Quận 10
Tầng 23-27 Block M 334 Tô Hiến Thành, Q10
RC.RS6SO07
Bán 3.200.000.000
2   2   65,09m2   ĐN Richstar Tân Phú
Tầng 13-17 RS6 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
HDCG.I4SM12A
Bán 5.800.000.000
2   2   87,24m2   ĐN Hado Centrosa Quận 10
Tầng 18-22 I4 200 Đường 3/2, P.12, Q.10
RC.RS3ES09
Bán 3.120.000.000
2   2   65,09m2   T Richstar Tân Phú
Tầng 18-22 RS3 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
HDCG.I4EV04
Thuê 25.000.000
2   2   85.57m2   TB Hado Centrosa Quận 10
Tầng 23-30 I4 200 Đường 3/2, P.12, Q.10
HDCG.I3SV01
Bán 5.500.000.000
2   2   78,56m2   TB Hado Centrosa Quận 10
Tầng 18-22 I3 200 Đường 3/2, P.12, Q.10
HDCG.O1NO09
Bán 4.800.000.000
1+   1   58,5m2   ĐN Hado Centrosa Quận 10
Tầng 5-12 O1 200 Đường 3/2, P.12, Q.10
SF.B2SN02
Bán 3.100.000.000
3   2   90,42m2   TB Safira Khang Điền Quận 9
Tầng 8-12 B2 N6, KP2, Phú Hữu, Q9
« 1 2 3 4 5 »
Dự án bất động sản

Xem tất cả >>