Tất cả   Bán   Thuê

SF.D2SV02
Bán 2.400.000.000
2   2   68m2   TB Safira Khang Điền Quận 9
Tần 18-22 D2 N6, KP2, Phú Hữu, Q9
RC.RS7NA12
Bán 2.950.000.000
2   2   63.32m2   TN Richstar Tân Phú
Tầng 3-7 RS7 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
HDCG.O1ES09
Bán 4.950.000.000
1+   1   57.50m2   ĐN Hado Centrosa Quận 10
Tầng 28-22 O1 200 Đường 3/2, P.12, Q.10
RC.RS7NC12
Thuê 12.000.000
2   2   62,32m2   ĐN Richstar Tân Phú
Tầng 2-7 RS7 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
RC.RS6NV14
Bán 4.420.000.000
3   2   83,76m2   ĐB Richstar Tân Phú
Tầng 8-12 RS6 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
RC.RS6ES12
Bán 2.950.000.000
2   2   63,32m2   TN Richstar Tân Phú
Tầng 18-22 RS6 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
KD.DSE11
Bán 5.700.000.000
2   2   78,17m2   ĐN Kingdom 101 Quận 10
Tầng 8-12 Block D 334 Tô Hiến Thành, Q10
HDCG.I2SO09
Thuê 20.000.000
2   2   86,69m2   TB Hado Centrosa Quận 10
Tầng 13-17 I2 200 Đường 3/2, P.12, Q.10
KD.MSR09
Bán 5.590.000.000
2   2   71,58m2   TB Kingdom 101 Quận 10
Tầng 12-17 Block M 334 Tô Hiến Thành, Q10
KD.MSM02
Bán 4.575.000.000
1   1   60,83m2   TN Kingdom 101 Quận 10
Tầng 18-22 Block M 334 Tô Hiến Thành, Q10
KD.DSC01
Bán 5.700.000.000
2   2   70,08m2   ĐB Kingdom 101 Quận 10
Tầng 13-17 Block D 334 Tô Hiến Thành, Q10
KD.DER01
Bán 5.450.000.000
2   2   70,08m2   ĐB Kingdom 101 Quận 10
Tầng 23-30 Block D 334 Tô Hiến Thành, Q10
« 1 2 3 4 5 »
Dự án bất động sản

Xem tất cả >>