Tất cả   Bán   Thuê

HDCG.I4SN05
Bán 6.100.000.000
2   2   85,71m2   TB Hado Centrosa Quận 10
Tầng 8-12 I4 200 Đường 3/2, P.12, Q.10
RC.RS5SHNA
Bán 8.500.000.000
  1   85,68m2   ĐN Richstar Tân Phú
Shophouse RS5 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
HDCG.I2NM09
Bán 5.850.000.000
2   2   86,69m2   ĐN Hado Centrosa Quận 10
Tầng 5-12 I2 200 Đường 3/2, P.12, Q.10
KD.DSE01
Bán 5.680.000.000
2   2   70,08m2   ĐB Kingdom 101 Quận 10
Tầng 8-12 Block D 334 Tô Hiến Thành, Q10
KD.DNM08
Bán 5.800.000.000
2   2   71,95m2   TN Kingdom 101 Quận 10
Tầng 8-12 Block D 334 Tô Hiến Thành, Q10
KD.MNAA08
Bán 6.100.000.000
2   2   71,95m2   ĐB Kingdom 101 Quận 10
Tầng 2-7 Block M 334 Tô Hiến Thành, Q10
KD.MNH07
Bán 5.600.000.000
2   2   72,49m2   ĐB Kingdom 101 Quận 10
Tầng 2-7 Block M 334 Tô Hiến Thành, Q10
RC.RS4ES10
Thuê 13.000.000
2   2   65,09m2   Đ Richstar Tân Phú
Tầng 18-22 RS4 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
HDCG.I2NO04
Bán 6.600.000.000
2   2   86,79m2   TB Hado Centrosa Quận 10
Tầng 5-12 I2 200 Đường 3/2, P.12, Q.10
KD.MNV10
Bán 6.600.000.000
2   2   78,17m2   TB Kingdom 101 Quận 10
Tầng 2-7 Block M 334 Tô Hiến Thành, Q10
HDCG.J2SH02
Thuê 18.000.000
2   2   85,15m2   ĐB Hado Centrosa Quận 10
Tầng 13-17 J2 200 Đường 3/2, P.12, Q.10
HKTG.ASM03
Bán 2.250.000.000
3   2   74,98m2   ĐN Hoàng Kim Thế Gia Bình Tân
Tầng 13-18 BLOCK A 31 Trương Phước Phan, Bình Tân
« 1 2 3 4 5 »
Dự án bất động sản

Xem tất cả >>