Tất cả   Bán   Thuê

HKTG.BSV01
Bán 3.100.000.000
4   4   135,59   N Hoàng Kim Thế Gia Bình Tân
Duplex T19-22 BLOCK B 31 Trương Phước Phan, Bình Tân
RC.RS3SHNA
Thuê 17.000.000
  1   70,40m2   TB Richstar Tân Phú
Shophouse RS3 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
EGSG.HR1AEN01
Bán 3.560.000.000
2   2   60,13m2   TB Eco Green Sài Gòn Quận 7
Tầng 18-22 VIP HR1A 39 Nguyễn Văn Linh, Q7
RS.RS5EE06
Thuê 13.000.000
2   2   65,09m2   TN Richstar Tân Phú
Tầng 18-22 RS5 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
HKTG.CSH03
Bán 2.450.000.000
3   2   82,38m2   T Hoàng Kim Thế Gia Bình Tân
Tầng 13-17 BLOCK C 31 Trương Phước Phan, Bình Tân
RS.RS5SA09
Bán 2.813.000.000
1+   1   52,95m2   TB Richstar Tân Phú
Tầng 13-17 RS5 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
« 6 7 »
Dự án bất động sản

Xem tất cả >>